Inspiration & anläggning

Inspirationsmöte

Du kan boka inspirationsmöten med oss där vi ger stöd och idéer om hur du själv skapar och utvecklar din personliga trädgård. Vi gör hembesök för rådgivning eller att vi ses i vår inspirationsträdgård.

Från ide till färdig anläggning

Vi genomför allt för din trädgård – från idéskiss till färdig anläggning inkluderat stenarbeten, belysning och bevattning. Vi samarbetar i dessa uppdrag med anläggare som har lång erfarenhet och kunskap. Kontakta oss för referensuppdrag.

Idéskisser

Hos oss kan du beställa ideskisser avseende strukturer och växtförslag i din trädgård.

Växtförmedling

På uppdrag kan vi även förmedla växterna till din trädgård.  Vi har lång erfarenhet av att söka fram ”det specifika objektet till den specifika platsen”.  Vi arbetar endast med växtleverantörer som erbjuder högsta växtkvalitet.