Om trädgården

Info om oss

Vi som driver Sommarbo Trädgård heter Carina och Erik Johansson.

Sommarbo Trädgård har utformats utifrån vår passion för att skapa och utveckla rofyllda och spännande trädgårdsmiljöer. Essensen av detta har mynnat ut i vår inspirationsträdgård där vi vill entusiasmera och ge stöd till andra människor att utveckla sina trädgårdar.

Hur allting började

Vår trädgårdsresa började omkring år 2006 i samband med en ”uppfräschning” av en liten bäck som löper tvärs igenom tomten. Under arbetets gång (guidad av den karismatiske numera framlidne trädgårdskonstnären Helge Lundström) utvecklades det hela till en damm med guldfiskar och ett vattenfall. Den sommaren började vi förstå att trädgården för alltid kommer att vara en viktig del i våra liv.

Fler och fler projekt

Hösten 2008, tog ”trädgårdsdjävulen” tag i oss på allvar, då vi startade betydligt större projekt än det föregående arbetet med dammen, vilket vi (som tur var) inte förstod själva. Vi fick då möjlighet att köpa en kinesisk trädgårdsutställning som tillfälligt hade byggts upp utanför Östasiatiska museet på Skeppsholmen under våren.

Den östasiatiska trädgården

Ett 60-tal buskar och träd grävdes därmed upp i en hysterisk takt och fraktades till vår trädgård för en första vinterförvaring. Vid denna tidpunkt bestod vår ”trädgård” mest av 1,5 hektar mörk och helt igenväxt granskog i en brant och stenig terräng.

Under den vintern arbetade vi febrilt med att få grepp om vad vi egentligen hade för växter som låg och väntade på oss. Vi gjorde ett antal skisser på strukturer och linjer och hur själva utförandet av arbetet skulle gå till rent praktiskt – ett logistiskt pussel för att kunna placera ut och plantera växterna så snabbt som möjligt när våren kom.

Sommarbo Trädgård idag

Trädgården är fortfarande i en ständig utveckling där den anlagda delen uppskattningsvis är ca 5.000 kvm.

Uttrycket i trädgården är präglat av den svenska innerskärgården – eftersom den ligger vid Velamsundviken, som utgör den första naturhamnen sett från Stockholm. Trädgården har också inslag hämtade från medelhavsområdet och östasien.

I trädgården finns ett 80-tal karaktärsfulla träd och buskar som tillsammans med varierande stenarbeten presenteras i olika trädgårdsrum, där var och en har sitt speciella uttryckssätt.

Den ligger i norrläge i odlingszon 2 och terrängen är starkt kuperad med många inslag av både berghällar och på sina håll tät granskog. Något som till en början sågs som en utmaning, men idag ser vi detta snarare som en tillgång.

Trädgården angränsar till Velamsunds naturreservat vilket gör att vi ständigt delar trädgården med en hel hjord av glupska rådjur, vilket vi gör vårt bästa att leva i samklang med. Detta innebär att växtvalet succesivt har justerats och anpassats.

Läs gärna mer om vår trädgårdsresa mot en lugn oas i reportaget av Nacka Värmdö Posten