Temporär webbsida för STVF (normala sidan ligger nere)

Protokoll från Extrastämma 180919

Klicka på länken nedan för att ladda ner protokollet från extra stämman:

  1. Protokollet från extra stämman 180919

Bilagor till extrastämma i Sommarbo Tegelö Vägsamfällighetsförening (STVF)

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner innehållet i bilagorna:

  1. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017
  2. Årsredovisning för 2017
  3. Genomförandeavtal med Nacka kommun
  4. Kallelsen till extrastämman

 

ps.

Glöm inte att du även kan erhålla aktuell information gällande området via den slutna gruppen ”Sommarbo Tegelö vägförening” på Facebook, du hittar den här:  https://www.facebook.com/groups/1039797299506539/

ds.