Aktuellt

Kommande evenemang

Vi som driver Sommarbo Trädgård heter Carina och Erik Johansson.

Sommarbo Trädgård idag

Trädgården är fortfarande i en ständig utveckling där den anlagda delen uppskattningsvis är ca 5.000 kvm. Uttrycket i trädgården är präglat av den svenska innerskärgården – eftersom den ligger vid Velamsundviken, som utgör den första naturhamnen sett från Stockholm. Trädgården har också inslag hämtade från medelhavsområdet och östasien. I trädgården finns ett 80-tal karaktärsfulla träd och buskar som tillsammans med varierande stenarbeten presenteras i olika trädgårdsrum, där var och en har sitt speciella uttryckssätt. Den ligger i norrläge i odlingszon 2 och terrängen är starkt kuperad med många inslag av både berghällar och på sina håll tät granskog. Något som till en början sågs som en utmaning, men idag ser vi detta snarare som en tillgång. Trädgården angränsar till Velamsunds naturreservat vilket gör att vi ständigt delar trädgården med en hel hjord av glupska rådjur, vilket vi gör vårt bästa att leva i samklang med. Detta innebär att växtvalet succesivt har justerats och anpassats.